Mis on intranet?

Intranet on ettevõtte töötajatele ettevõtte siseste asjade ajamiseks mõeldud online töökeskkond. Intraneti õige ülesehitus ja kasutusele võtmine teeb ettevõtte töötajate elu lihtsamaks. See aitab lahendada nii mõnegi kommunikatsiooniprobleemi ja aitab muuta ettevõtte või organisatsiooni sisest suhtlust oluliselt efektiivsemaks.

Kellele on intranet mõeldud?

TOOTMINE

Ettevõtte ühine sündmuste kalender, uudised, sünnipäevad, foorum/arutelud, töötajate kontaktid, organisatsiooni struktuur, kasutusjuhendid, kvaliteedikäsiraamat, puhkused ja puhkuste asendamised jms.

TURUNDUS / MÜÜK

Meeskondade haldus, töötajate kontaktid, motivatsiooniüritused, gamification, punktisüsteemid, ühised arutelud/foorum, uudistevoog, kampaaniate ettevalmistus jms.

TEENINDUS

Töötajate kontaktid, sünnipäevad, projektide haldus, projektide meeskonnad, uudistevoog, arutelud, ülesannete haldus, ühine kalender, puhkused ja puhkuste asendamised, ruumide broneeringud, dokumendihaldus jms.

KAUBANDUS

Uudistevoog, ühised arutelud, töötajate kontaktid, organisatsiooni struktuur, kohandatud töölaua vaated ja müügi aruanded, puhkused ja puhkuste asednamised, ühine kalender, ruumide broneeringud, juhendmaterjalid jms.

LOGISTIKA

Tööaegade tabelid, töötajate kontaktid, vahetuse aruanded, ühisüritused, töötajate kontaktid, ühised arutelud, uudistevoog, operatiivteated, puhkused ja puhkuste asendamised jms.

MTÜ / KOV

Uudistevoog, ühised arutelud, tegevusvaldkondade haldus, projektide haldus, ülesannete haldus, kontaktide haldus, ühine kalender, dokumendihaldus, ühistegevuste planeerimine jms.

Miks kasutada intranetti?

Efektiivsem infovahetus

Intranet võimaldab töötajatel vahetada tööga seotud infot teatud kindlas online keskkonnas. Pole vaja otsida olulist infot kuskilt Facebooki grupi lõputult seinalt või emaili põhjatust postkastist. Intranetis on oluline info hästi leitav.

KÜSI PAKKUMIST

Paremad töötulemused

Tulemuslikuma töö jaoks on tarvis vähendada aega, mis kulub sisekommunikatsiooni probleemidega tegelemisele. Probleemide vähendamiseks tuleb üle vaadata ka vastavad kokkulepped ja protsessid, mis intraneti toel saavad kasutusse võetud.

KÜSI PAKKUMIST

Suurem jätkusuutlikus

Iga organisatsioon soovib olla milleski hea. Kuidas see saavutada ilma inimesi kaasamata? Intranet aitab kaasata inimesed tegevustesse, võimaldab anda neil oma panuse ja seeläbi aitab suurendada ühist pühendumist ja valitud asjades heaks saamist.

KÜSI PAKKUMIST

Väiksem tööjõu voolavus

Avatud ja läbipaistev infovahetus intranetis ning võimalus asjades kaasa rääkida suurendavad töötajate kaasatust ja rahulolu. Suurem rahulolu vähendab soovi otsida paremat töökohta ja suurendab töötajate lojaalsust. Võidavad mõlemad – nii töötaja kui tööandja.

KÜSI PAKKUMIST

Parem ülevaade

Organisatsiooni liikmed näevad, mis toimub ja saavad küsida teineteiselt abi. Võibolla mõni töötaja parasjagu teab kedagi, kes saab aidata? Suhtlus intraneti vahendusel aitab otsad kokku viia ja sünergia luua.

KÜSI PAKKUMIST

Turvaline

Tegemist on ettevõttesisese konfidentsiaalse informatsiooniga? Pole probleemi – Intranet on turvaline, sest ligipääs liikuvale infole on vaid ettenähtud kasutajatele. Täielik isolatsioon välistest mõjudest.

KÜSI PAKKUMIST

Võta julgelt ühendust! Vastame Sinu küsimustele!

Võta ühendust

Milline intranett välja näeb?

Küsi pakkumist!